Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Stichting NVBS Railverzamelingen

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Vereniging
 • Wat doen we
 • Wie zijn we
  • Afdelingen
  • Bibliotheek
  • Hoofdbestuur
  • Op de Rails
  • NVBS Centraal
  • NVBS Winkel
  • Stichting NVBS Excursies
  • Stichting NVBS Railverzamelingen
 • Bestuursmededelingen
 • Bestuursverslagen
 • Contact
 • Lid worden
 • Nuttige Links
 • Schenkingen
 • Updates

Film

Algemeen

Stichting NVBS Railverzamelingen

De NVBS heeft in 2003 al haar verzamelingen, behalve de Bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). De SNR is een ANBI met status “cultureel”.
In 2012 zijn ook het Fotobureau, de Fotorondzendingen, het Bureau Railatlas en het Bureau Materieeltekeningen onderdeel geworden van de stichting.

Statuten en huishoudelijk reglement (versies 2018)

De statuten zijn op 30 juli 2018 opnieuw vastgesteld en vanaf die dag van kracht.
Het huishoudelijk reglement is op 8 augustus 2018 opnieuw vastgesteld en is met onmiddelijke ingang in werking getreden.

Het Bestuur van de SNR

Het bestuur is in opdracht van het NVBS-Hoofdbestuur verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en dus ook voor alle aspecten van het beheer. De leden van het bestuur worden door het NVBS-Hoofdbestuur voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee periodes in functie zijn.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
 • Sjef Janssen, voorzitter
 • Adriaan Pothuizen, secretaris
 • Johan Koning ter Hege, penningmeester
 • Maikel Rörik, lid
 • Gerrit Nieuwenhuis, bestuurslid benoemd vanuit het HB NVBS

 • Het SNR-bestuur is te bereiken via de secretaris (bestuursnr@nvbs.com).

  De Conservator van de verzamelingen

  De Conservator van de verzamelingen heeft archief-technische werkervaring en geeft uit die professionele achtergrond functioneel leiding aan de beheerders van de verzamelingen. Hij wordt benoemd door het SNR-bestuur, en treedt op als adviseur van het bestuur.
  Met algemene vragen over het werk van de SNR en de verzamelingen kan men terecht bij de conservator.
  Conservator Erwin Voorhaar is bereikbaar via conservatorsnr@nvbs.com.

  De verzamelingen

  De deelverzamelingen zijn ondergebracht in een aantal deelcollecties met elk hun eigen beheerder. Vrijwel alle deelverzamelingen kunnen na afspraak met de verantwoordelijke beheerder worden bezocht. De beheerders worden benoemd door het bestuur.

  Op het gebruik van de verzamelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

  Klik voor meer informatie op railverzamelingen.

  ANBI gegevens

  Naam: Stichting NVBS Railverzamelingen

  RSIN nummer: 8118.73.390

  Contactgegevens: zie hiernaast

  Bestuurssamenstelling: zie hierboven

  Beleidsplan: Het SNR-bestuur heeft het Beleidsplan 2015-2018 vastgesteld op 28 april 2015.
  Dit Beleidsplan is hier in pdf-vorm beschikbaar.

  Beloningsbeleid: De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden, de conservator en alle vrijwillige medewerkers voeren onbezoldigd hun werkzaamheden uit.

  Doelstelling: deze is opgenomen in de statuten (artikel 1.4 en 1.5). De statuten vindt u hier als pdf-bestand.

  Verslag uitgeoefende activiteiten: Een verslag van deze activiteiten is te vinden in het integrale NVBS jaarverslag van de lopende periode. Deze vindt u hier als pdf-bestand.

  Financiële verantwoording: De jaarrekening is opgenomen in het integrale NVBS jaarverslag van de lopende periode. Deze vindt u hier als pdf-bestand.

  Contact

  E-mail

  bestuursnr@nvbs.com

  Secretaris

  Adriaan Pothuizen
  Plasweg 62
  3768 AN Soest
  035-6019628

  Conservator

  Erwin Voorhaar
  E-mail: conservatorsnr@nvbs.com

  Coördinator digitalisering

  René Jongerius
  e-mail: digitaal@nvbs.com

  Vrijwilligers gezocht

  Bij de SNR zijn er veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Nieuw materiaal moet worden ingevoegd, bestaand materiaal moet worden beschreven en een deel van de collecties moet nog (opnieuw) geordend worden. De collectiebeheerders kunnen daarom altijd hulp gebruiken. Bovendien willen zij graag hun kennis van de spoor- en tramweghistorie aan anderen overdragen. Een belangrijke taak voor de komende jaren is het digitaal ontsluiten van foto en filmmateriaal uit onze collecties. Ook tekeningen en andere documentatie willen we via de website beschikbaar. Onder vrijwilligersvacatures vind je klussen waarvoor wij concreet hulp zoeken. Maar wil je op een andere manier nuttig maken dan kunt altijd contact opnemen met de conservator of de coördinator digitalisering om de mogelijkheden te bespreken.