Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

SNE

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Vereniging
Activiteiten

Statuten en reglementen

Statuten en reglementen SNE

Algemeen

Stichting NVBS-excursies (SNE)

De Stichting NVBS-Excursies (SNE) is het reisbureau van de NVBS. De SNE organiseert voor de leden van de NVBS spoor- en tramexcursies in binnen- en buitenland. Onze excursietraditie gaat terug tot 1931 en heeft geleid tot een aantal vaste eendagsexcursies, zoals de Koninginnedagrit en de Oliebollenrit. Over de landsgrenzen heen zijn de winterreis, het Schönes Wochenende bij de oosterburen en de treinvakantiereis al jaren een begrip.

Op excursie met de NVBS

Reizen verbreedt de horizon en dit geldt ook voor de belangstellenden in spoor- en tramwegen. Een grote groep mensen beleeft hun hobby op deze wijze. Het maken van reizen of excursies naar railgebonden activiteiten zoals museumspoorlijnen, musea, infrastructurele werken of bezoeken aan spoor- of trambedrijven is altijd een onderdeel geweest van de verenigingsactiviteiten. Deze reizen vonden en vinden plaats binnen de eigen landsgrenzen, maar evenzeer in andere landen, tot zelfs andere continenten toe.

Reisdoelen

In alle seizoenen worden reizen in Europa georganiseerd, variërend in lengte van twee dagen tot ruim twee weken. Vertrouwde reisformules zijn de winterreis naar de sneeuw in februari/maart, de voorjaarsreis rond Hemelvaart en de najaarsreis in september. Tussendoor worden vaak lange weekeinden naar het nabije buitenland georganiseerd. Verre reizen naar andere werelddelen worden met een frequentie van eenmaal per twee jaar georganiseerd.

Actueel reisprogramma

In het maandblad ‘Op de Rails' en op deze site worden nieuwe excursies aangekondigd.

Aanmelding geschiedt door overmaking van het excursiebedrag. De aankondiging geeft aan wat er in de reissom is begrepen. Voor specifieke vragen kan men de reisleider raadplegen. Na aanmelding ontvangen de deelnemers van meerdaagse reizen praktische informatie over vertrektijden, treinnummers en overnachtingsplaatsen alsook achtergrondinformatie over de te bezoeken gebieden en excursiedoelen. Doordat (dag-)excursies zonder tegenbericht doorgaan, worden de deelnemersbewijzen soms pas kort voor de excursie verstuurd.

De kleine lettertjes

Voor dagexcursies (de annuleringsvoorwaarden zijn gewijzigd per 26 januari 2017, zie het Huishoudelijk Reglement artikel 14, volgende link) is het Huishoudelijk Reglement van de SNE van toepassing, voor meerdaagse reizen de SNE-reisvoorwaarden. De Stichting NVBS-excursies, noch de vereniging NVBS, noch de organisaties die het vervoer mogelijk maken, zijn aansprakelijk voor schaden. Tenzij in de aankondiging een andere regeling wordt vermeld, geldt bij overtekening:
  • van eendaagse excursies met minder dan 50 plaatsen: de deelname wordt door loting bepaald;
  • van eendaagse excursies met 50 plaatsen of meer en van meerdaagse reizen: de deelname wordt op volgorde van aanmelding bepaald, waarbij de datum van bijschrijving van het excursiebedrag of aanbetaling op de bankrekening van de Stichting als aanmelddatum geldt.

Contact

E-mail

SNE@nvbs.com