Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Verzamelingen

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Verzamelingen

Foto'sAlgemeen

Verzamelingen


De leden van de NVBS hebben in de loop der jaren veel waardevol materiaal bij elkaar gebracht en aan de vereniging geschonken. De NVBS heeft dit materiaal in 2003 ondergebracht in een afzonderlijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR).

Wij (de SNR) verzamelen primair materiaal over de spoor- en tramwegen in Nederland en voormalige kolonieën. Aanvullend ook materiaal over spoor- en tramwegen in het buitenland. Wij verzamelen documentair materiaal zoals dienstregelingen, jaarverslagen, knipsels, reglementen, vervoersbewijzen, filmmateriaal, fotoafdrukken, ansichtkaarten, dia's, glasplaten, negatieven. Geen bordjes, nummerplaten, uniformen, e.d. Dat is het terrein van het Nederlands Spoorwegmuseum en de museumspoorwegen.

Bij elkaar hebben we enkele honderdduizenden objecten en daar komt door schenkingen (vaak van nalatenschappen) nog steeds bij. De verzameling is van historisch belang en belangrijk cultureel erfgoed. De verzameling is onderverdeeld in een aantal collecties met elke hun eigen beheerder. Het grootste deel bevindt zich in de archiefruimte op NVBS-centraal; enkele deelcollecties bevinden zich bij de beheerder thuis.

Aarzel niet om gebruik te maken van onze collecties als je van een bepaald onderwerp meer wilt weten, of als je van jouw omgeving gewoon wat aardige plaatjes wilt bekijken. Vrijwel alle collecties kunnen na afspraak met de beheerder worden bezocht. Voor een overzicht van de collecties kijk in onderstaande alinea.

Ook het Fotobureau en de Fotorondzendingen maken deel uit van de SNR. Via het Fotobureau kun je afdrukken bestellen van foto′s van leden, vaak gaat het dan om negatieven die zijn ondergebracht bij de SNR. Met een abonnement op de Fotorondzendingen kun je kennismaken met fotomateriaal van andere leden. Veel van het materiaal dat leden ter beschikking stellen voor de rondzendingen, wordt daarna met hun toestemming opgenomen in onze verzamelingen.

Een belangrijke taak voor de komende jaren is het via een beeldbank ontsluiten van fotomateriaal uit onze collecties. Ook is er nog steeds veel werk te doen in de bestaande collecties. Nieuw materiaal moet worden ingevoegd, bestaand materiaal moet worden beschreven en een deel van de collecties moet nog (opnieuw) geordend worden. De collectiebeheerders kunnen daarom altijd hulp gebruiken. Bovendien willen zij graag hun kennis van de spoor- en tramweghistorie aan anderen overdragen. Wil je meewerken aan het ontsluiten en digitaliseren van de collecties, neem dan contact op met de conservator. Ook met algemene vragen over het werk van de SNR en de verzamelingen kun je bij de conservator terecht.

Contact

Secretaris

Adriaan Pothuizen
Plasweg 62
3768 AN Soest
035-6019628
secretarissnr@nvbs.com

Conservator

Erwin Voorhaar
E-mail: conservatorsnr@nvbs.com

Foto's