Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Collecties

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Verzamelingen

Foto'sFilm

Algemeen

Al vele jaren houdt de NVBS zich bezig met de geschiedenis van de Nederlandse spoor- en tramwegen in heden en verleden. Actieve leden verzamelden documentatie en maakten aantekeningen van wat ze zagen en hoorden. Zij publiceerden daarover in boeken en tijdschriften, iets wat nog steeds doorgaat. Velen van hen schonken in de loop der jaren hun verzamelingen aan de NVBS of lieten die na hun dood aan de vereniging na. De historische verzamelingen van de NVBS zijn sinds 2003 ondergebracht in de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR).

Deze collectie is opgedeeld in een aantal verzamelingen. De verdeling is min of meer historisch bepaald. Als een verzameling te groot werd dan vond er een splitsing plaats. Iedere collectie heeft een beheerder, soms ondersteund door assistent-beheerder. Het grootste deel bevindt zich in de archiefruimte op NVBS-centraal. Enkele deelcollecties bevinden zich bij een beheerder thuis. Vrijwel alle collecties kunnen na afspraak met de beheerder worden bezocht.
Er zijn de volgende collecties:

Er verschijnt minimaal een keer per maand op deze site een nieuwe wisselexpositie. Een wisseltentoonstelling bestaat uit maximaal 20 Foto's voorzien van een korte beschrijving. De exposities vormen een mix van historisch beeldmateriaal uit het archief van de NVBS en door leden zelf ingebrachte thema′s.

Daarnaast bereikt ons regelmatig de vraag hoe je de NVBS geld of goederen kunt schenken. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Foto's