Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Collectie foto′s en prentbriefkaarten spoorwegen buitenland en vroegere Nederlandse koloniën

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Verzamelingen

Foto's

Algemeen

Collectie foto′s prentbriefkaarten spoorwegen buitenland en vroegere Nederlandse koloniën


Rustdag voor enkele mijnlocomotieven van de Houlières du Nord et du Pas de Calais (HN, een steenkool-mijnbedrijf) in het locomotiefdepot St Waast en Haut (Noord Frankrijk). Opname zomer 1958. Foto: O.W. Laursen.
De verzameling spoorwegen buitenland omvat ruim 25.000 prentbriefkaarten. Deze kaarten en ook wel foto's zijn grotendeels afkomstig van overleden leden. Voor foto′s is er ook nog een andere bron. Leden die foto′s insturen voor de fotorondzendingen staan deze afdrukken dikwijls af voor de verzameling.

Het aantal plaatjes per land is een gevolg van de reislust, fotografeerlust en kooplust van de leden van destijds. Van de landen blijkt Zwitserland zeer gewild, gevolgd door Duitsland, Oostenrijk en Engeland. In wat mindere mate zijn Scandinavië, Frankrijk en België bezocht. Merkbaar in de samenstelling is ook dat een NVBS′er in Frankrijk heeft gewoond en een andere in Spanje. Buiten Europa blijkt de Birmaspoorweg meermalen bezocht te zijn. Helaas is de hoeveelheid materiaal van Nederlands-Indië nogal gering.

Het materiaal wordt land bij land bewaard, het landelijke bedrijf of de landelijke bedrijven weer afzonderlijk van de regionale bedrijven. Per bedrijf is er een deling in plaatjes met zuivere materieelafbeeldingen enerzijds en plaatjes van materieel in een omgeving anderzijds. De laatste groep wordt per spoorlijn op volgorde langs de lijn opgeborgen. Door het geordend opbergen van het materiaal is de verzameling toegankelijk gemaakt. Aan verdere ordening wordt nog steeds gewerkt. Foto's en ansichtkaarten van spoorwegbedrijven in vele landen, inclusief de vroegere Nederlandse kolonieën zijn in deze collectie aanwezig.

Wegens herinventarisatie is deze collectie tot nader aankondiging niet raadpleegbaar.

Foto's

Contact

E-mail

fotospoorbuit@nvbs.com

Beheerder

Remmo Statius Muller

Foto's