Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Diatheek

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Verzamelingen

Foto's

Algemeen

Diatheek


Onderweg op een prachtig viaduct in het Centovalli. Fotograaf onbekend.
Rond 1972 is binnen de NVBS gestart met het verzamelen van dia's. Het doel van de diaverzameling was en is het vastleggen van de historie van spoor- en tramwegen aan de hand van gedocumenteerde dia's. Het gedocumenteerde deel van de verzameling thans uitgegroeid tot rond 31.000 exemplaren waarvan rond 17.250 betreffende Nederland. Buitenlandse gedocumenteerde dia's hebben in hoofdzaak betrekking op Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Voorts zijn nog rond 40.000 niet of nog onvolledig gedocumenteerde dia's aanwezig die nog verwerkt dienen te worden. Het oudste beeld in Nederland op een dia stamt uit 1902, uiteraard een replica van een foto!

Het beheer van de verzameling vindt plaats door middel van computerbestanden in Excel. Volledig afgedrukte lijsten worden, mede gezien de zich steeds wijzigende inhoud en het grote aantal bladzijden, niet vervaardigd. Ook het maken van de keuze door het lid en het vastleggen van de uitlening vinden plaats via internet.

De collectie is in bewerking en tijdelijk niet te bezichtigen. Inlichtingen bij conservator Erwin Voorhaar.

Foto's


Contact

E-mail

diatheek@nvbs.com

Beheerder

René Jongerius
Tel.: 075-6289692

Foto's